Islamic Home Loan and Refinance...Semua Bank dan LPPSA

Hak Milik Strata

 

hak milik strata

Kepentingan Mendapatkan  Status Hak Milik Strata

 

  • Hak milik strata membuktikan dan menjamin kepemilikan unit rumah apartment/kondominium yang anda miliki
  • Hak milik strata penting untuk urusan pinjaman bank
  • Perbadanan pengurusan suatu apartment atau kondominium hanya boleh bermula selepas diselesaikan urusan hak milik strata para pemilik. Seterusnya, yuran penyelenggaraan kemudahan bersama dalam Kawasan apartment atau kondominium boleh ditetapkan oleh Jawatankuasa Pengurusan.
  • Pegangan hak milik strata dapat menyelamatkan anda daripada masalah sekiranya pemaju tidak dapat menyiapkan projek atau menjadi muflis

 

Bilakah hak milik strata dikeluarkan?

 

Pemilik atau pembeli rumah boleh menghubungi pemaju yang terlibat dalam pembinaan rumah dari semasa ke semasa, kerana proses permohonan hak milik strata akan dilakukan oleh pemaju.

Terdapat akta yang terlibat dalam hal ehwal hak milik strata ini iaitu Akta Hakmilik Strata 1985 dan juga pindaannya, Akta Hakmilik Strata (pindaan) 2013.

Menurut Akta Hakmilik Strata 1985, pemaju adalah dipertanggungjawabkan untuk memohon hak milik strata bagi pihak pembeli rumah.

Di bawah Akta Hakmilik Strata (Pindaan) 2013, penyerahan milikan kosong suatu hartanah atau rumah hanya boleh berlaku selepas hak milik strata dikeluarkan. Pemaju akan menyerahkan dokumen pemilikan yang menyebut perihal hak milik strata ketika proses penyerahan kunci kepada pembeli sesebuah unit rumah.

Hak milik strata yang telah dikeluarkan bagi sebuah unit hartanah, menjadikan pemilik hartanah atau rumah tersebut  boleh menggunakannya seperti pemilikan jenis individu.

 

Apa berlaku jika anda tidak mendapat hak milik strata?

Sekiranya urusan pemilikan strata tidak diuruskan dengan baik atau berlaku sebarang kelewatan pengeluaran hak milik, pemaju masih mempunyai pegangan induk yang sah untuk hartanah tersebut dan pemilik atau pembeli rumah hanya mempunyai pegangan hak milik terhad untuk petak rumah yang telah dibeli. Masalah besar boleh timbul disebabkan hal ini kerana pembeli tidak dapat membuktikan petak rumah yang dibeli adalah hak milik yang berdaftar di bawah nama mereka.Pembeli juga perlu memohon kebenaran dan persetujuan daripada pemaju sekiranya ingin menjual hartanah mereka.

 

 

Bagi mengelakkan sebarang kesulitan, pembeli rumah boleh mengambil tindakan menyemak hak milik strata rumah dengan menghubungi Pejabat Tanah dan Galian di negeri masing-masing atau boleh membuat carian melalui laman web pihak berkuasa tanah tempatan.

Sekiranya butiran hak milik masih belum diselesaikan, anda bolehlah terus berhubung dengan pemaju perumahan yang bertanggungjawab dalam pembinaan rumah anda.