Islamic Home Loan and Refinance...Semua Bank dan LPPSA

AMBILKIRA 4 FAKTOR INI SEBELUM REFINANCE PINJAMAN RUMAH

 

refinance rumah


Apakah perkara yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan ‘refinancing’ atau pembiayaan semula ke atas pinjaman perumahan anda?

 

i. ‘Lock in period’ pembiayaan semula pinjaman perumahan

Pihak bank biasanya akan menetapkan satu ‘lock in period’ yang perlu dipatuhi dengan tujuan mengelakkan peminjam menjual rumah mereka terlalu awal sebelum melunaskan bayaran faedah dan bahagian pokok pinjaman.

Kebanyakan bank menetapkan tempoh 3 tahun sebagai ‘lock in period’ dan ada juga bank yang memanjangkan tempoh sehingga 5 tahun. Sekiranya peminjam menjual rumah atau hartanah mereka lebih awal daripada tempoh ‘lock in period’ yang telah ditetapkan dalam perjanjian pinjaman, mereka akan dikenakan bayaran denda 2 hingga 5 peratus daripada jumlah pinjaman. Jumlah denda ini adalah berbeza mengikut bank.

 

ii. ‘Running cost’ pembiayaan semula

 

Perlu difahami dengan jelas bahawa setiap pembiayaan semula pinjaman atau refinancing akan melibatkan kos-kos tertentu yang perlu dijelaskan oleh peminjam. Antara kos-kos yang terlibat ialah:

 

yuran pemprosesan bank,

yuran undang-undang,

duti setem,

yuran pembayaran,

yuran perjanjian MRTA dan S&P baru.

 

Melakukan pembiayaan semula sebenarnya menjadikan anda seperti membuat perjanjian pinjaman yang baru. Peminjam akan perlu menanggung kos yang sama seperti anda mula-mula membuat pinjaman perumahan kali pertama dahulu.

Anggaran kasar bagi kos-kos ini adalah sekitar 2 hingga 3 peratus dari jumlah pinjaman anda.

 

iii. Laporan CCRIS atau CTOS

Laporan CCRIS ialah satu laporan yang dikeluarkan melalui pihak bank negara yang akan memaparkan kedudukan kredit anda. Laporan ini menunjukkan kesihatan kewangan semasa anda termasuk senarai pinjaman bank, aset dan liabiliti semasa anda dan juga sebarang rekod kes kemuflisan atau senarai hitam.

Pihak bank akan meneliti laporan CCRIS anda sebelum meluluskan sebarang pinjaman yang baru. Laporan ini boleh diperolehi dengan berkunjung ke cawangan Bank Negara yang berdekatan ataupun melalui agensi bebas CTOS.

 

iv. Bandingkan pakej pinjaman pembiayaan semula rumah antara bank-bank

Sebagai peminjam yang bijak, anda perlu meluangkan sedikit masa untuk melakukan perbandingan tawaran pakej pinjaman dan kadar faedah yang dikenakan oleh setiap bank. Setiap bank pastinya menawarkan pakej pinjaman yang berbeza-beza.

Terdapat bank yang menawarkan pinjaman secara Islamik dan ada yang menyediakan pinjaman secara konvensional. Pinjaman perumahan juga boleh berbeza dari segi kadar faedah tetap atau terapung, pinjaman fleksibel, pinjaman semi-fleksibel dan juga pinjaman bertempoh tetap bayaran baliknya.

Teliti dengan baik pakej pembiayaan ini supaya anda boleh membuat keputusan yang paling sesuai dengan keadaan kewangan semasa anda.

Tindakan anda melakukan ‘refinancing’ atau pembiayaan semula pinjaman perumahan ini sepatutnya diambil dengan objektif yang jelas dan memberi manfaat untuk anda dari segi jangkapanjang. Buat kiraan yang betul atau dapatkan khidmat nasihat daripada perunding bertauliah supaya anda boleh mendapatkan ansuran bulanan pinjaman yang lebih rendah dan tidak terperangkap membayar jumlah kadar faedah yang lebih, disebabkan tempoh pinjaman yang dipanjangkan.